Hölderlin’s Melancholie- Überlegungen zum Hyperion-Roman

Wolfgang Braungart, Professor of German, University of Giessen